• Thumb 3adf97452629bcc9f5f1f5d06ea7d4ed

Зібрано підписів

Кількість днів

Заголовок петиції

Вынесение на рассмотрение депутатам Красноармейского городского совета варианта "Красноармейск" для переименования города

ПІБ ініціатора: Дмітрієв Олександр Валентинович
Статус: З відповіддю
Петиція №31
Дата початку збору підписів: 28.01.2016 09:03

Суть електронної петиції

Учитывая то, что Красноармейскому городскому совету придется исполнить требования Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", а также то, что в случае промедления или задержки переименования это единолично осуществят Донецкая областная военно-гражданская администрация и Верховная Рада Украины, предлагаем вынести на рассмотрение вариант "Красноармейск" для переименования города, изменив семантику (внутренний смысл) названия на значение "красна армія" - "красивая армия" (по аналогии с словесными оборотами "красне сонечко", "красна дівчина")

Беря во внимание то, что существующие варианты нового названия города имеют слабые привязки к истории сравнительно молодой громады Красноармейска (Покровск, Прокофьевск, Слобожанск), а также то, что не один из вариантов не нашел однозначной поддержки, считаем, что вариант "Красноармейск", наполненный новым значением, поможет консолидировать и объединить жителей города, избежать бюрократических процедур изменения документов.

Данный вариант не нуждается в общественном обсуждении, так как ранее публично уже проводилось вариативное голосование, сумевшее охватить гораздо более широкий круг людей, чем ранее (http://vk.com/krasn_dn?w=wall-68837732_1345)

Подобное изменение семантики названия рассматривается сейчас в Днепропетровске (в честь апостола Петра, а не советского государственного деятеля Григория Петровского), что создает прецедент для Красноармейска.

Отметим также, что изменение внутреннего содержания гораздо важнее изменения формы, ведь простое переименование не поможет реализовать цели и задачи соответствующего Закона
______________________________________________________________________________________________________________
Враховуючи те, що Красноармійській міській раді доведеться виконати вимоги Закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", а також те, що у разі зволікання або затримки перейменування це одноосібно здійснять Донецька обласна військово-цивільна адміністрація і Верховна Рада України, пропонуємо винести на розгляд варіант "Красноармійськ" для перейменування міста, змінивши семантику (внутрішній сенс) назви на значення "красна армія" - "красива армія" (за аналогією зі словесними зворотами "красне сонечко", "красна дівчина")

Беручи до уваги те, що варіанти нової назви міста мають слабкі прив'язки до історії порівняно молодий громади Красноармійська (Покровськ, Прокоф'євськ, Слобожанськ), а також те, що не один з варіантів не знайшов однозначної підтримки, вважаємо, що варіант "Красноармійськ", наповнений новим значенням, допоможе консолідувати і об'єднати жителів міста, уникнути бюрократичних процедур зміни документів.

Даний варіант не потребує громадського обговорення, оскільки раніше публічно вже проводилося варіативне голосування, яке зуміло охопити більш широке коло людей, ніж раніше (http://vk.com/krasn_dn?w=wall-68837732_1345)

Подібна зміна семантики назви розглядається зараз у Дніпропетровську (на честь апостола Петра, а не радянського державного діяча Григорія Петровського), що створює прецедент для Красноармійська.

Відзначимо також, що зміна внутрішнього змісту набагато важливіше зміни форми, адже просте перейменування не допоможе реалізувати цілі та завдання відповідного Закону

Відповідь на електронну петицію:

Відповідь Красноармійського міського голови на електронну петицію № 65 «Про винесення на розгляд депутатів Красноармійської  міської ради варіанту «Красноармійськ» для перейменування міста».

 

          Красноармійська міська рада повідомляє, що згідно Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їх символіки» громада повинна була визначитись з новою назвою міста і прийняти рішення про перейменування до 21 листопада 2015 року. Такого рішення громада не прийняла, відповідну роботу не проводила також спеціально створена група, яка діяла з 18.03.2015 (рішення виконавчого комітету від 18.03.2015 № 45)  по грудень 2015 року.

            У грудні 2015 року розпорядженням міського голови створена нова робоча група з перейменування м. Красноармійськ та інших географічних назв, яка   провела соціологічне опитування щодо перейменування м. Красноармійськ. За результатами цієї роботи буде підготовлено відповідний лист до Верховної Ради України, але це матиме вже рекомендаційний характер.

             У разі якщо протягом строку, встановленого Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», пропозиції щодо перейменування населених пунктів та районів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, не були подані до Верховної Ради України, відповідне рішення про перейменування таких населених пунктів та районів приймається Верховною Радою України на підставі рекомендацій Українського інституту національної пам’яті.

          

 

 

Р.В. Требушкін

поширити електронну петицію:

перелік осіб, які підтримали петицію